Kto zarządza jakością w laboratorium mikrobiologicznym?

Praca w jakimkolwiek laboratorium oznacza z automatu zwiększone ryzyko i to w wielu aspektach. Przede wszystkim ryzyko dotyczyć może źle zaprojektowanych kosmetyków, żywności itp. , co w konsekwencji zagraża odbiorcom tych produktów.

Co więcej ryzyko dotyczyć może także samych pracowników, a również środowiska naturalnego. W związku z tym w laboratoriach – czy to kosmetycznych czy też żywnościowych i innych tak ważne jest utrzymane wysokiej jakości – najczęściej poprzez ściśle opracowane procedury.

Jakość w laboratorium

Jak opracowywane są takie procedury? Przede wszystkim na podstawie światowych oraz unijnych norm. Wszelkie procedury obowiązujące w danym laboratorium powinny być zatwierdzone przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości oraz oczywiście samego Dyrektora.

Osobą pełniącą bezpośredni nadzór i zarządzanie nad jakością jest właśnie ów Pełnomocnik. Niemniej jednak przeszkoleni w zakresie jakości oraz procedur powinni być także kierownicy poszczególnych pracowni.

Audyt wewnętrzny w laboratorium badawczym

Aby mieć względną pewność, że wszystkie procedury są odpowiednio wypełniane, laboratorium powinno organizować audyty wewnętrzne. Generalnie a taki audyt odpowiada kierownik pracowni albo też osoby czy zespól z firmy specjalnie w tym celu zatrudnione i powołane przez Dyrektora. Audyt ma na celu sprawdzenie wszelkich norm, bezpieczeństwa, kontrolę prac badawczych oraz monitorowanie warunków środowiska, materiałów, urządzeń pomiarowych itp.

Test ochrony przeciwdrobnoustrojowej

O czym jeszcze trzeba koniecznie wspomnieć w aspekcie pracy w laboratorium to właśnie test ochrony przeciwdrobnoustrojowej. Nazywany jest on inaczej testem konserwacji, ponieważ właśnie odnosi się do tego, produkty kosmetyczne, farmaceutyczne itp. zostały odpowiednio zabezpieczone przed niekontrolowanym namnażaniem się bakterii. Takie testy najczęściej prowadzone są przez firmy zewnętrzna.

Ryzyko w laboratorium

Na sam koniec warto jeszcze powiedzieć, że dyrektorzy laboratoriów, ich pełnomocnicy oraz kierownicy poszczególnych pracowni powinni przejść szkolenie analiza ryzyka.