Odszkodowanie za wywłaszczenie

Odszkodowanie za wywłaszczenie, czy inaczej – odszkodowanie z tytułu utraconej własności należy się wszystkim osobom, które na mocy wiążącej decyzji związanej z planowaną inwestycją drogową zostały zmuszone do wywłaszczenia własnej nieruchomości, ziemi itd.