Zamówienia publiczne przetargi

Zamówienia Publiczne przed styczniem 2021 roku

Od stycznia 2021 roku istnieje nowe prawo zamówień publicznych. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Poprzednio w postępowaniach krajowych mieliśmy do czynienia z następującymi trybami udzielania zamówień:

  1. Przetarg ograniczony
  2. Przetarg nieograniczony
  3. Dialog konkurencyjny
  4. Negocjacje z ogłoszeniem
  5. Negocjacje bez ogłoszenia
  6. Zamówienia z wolnej ręki
  7. Zapytanie o cenę
  8. Licytacja elektroniczna.

Jak wygląda to aktualnie? Nowe prawo zmienia tryby udzielania postępowań.

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne przetargi (więcej tutaj: http://www.przetargi.info/) w Nowym Prawie Zamówień Publicznych, wyglądają zupełnie inaczej. Mamy do czynienia z trybem podstawowym. Tryb podstawowy określony jest w artykule 275 Nowej Ustawy Zamówień Publicznych. Zamawiający ma wybór czy zamówienie w trybie podstawowym udzielane jest bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 ust.1) z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 ust.2), z możliwością prowadzenia negocjacji i z zaproszeniem do składania ofert (art. 275 ust.3). Tryby stosowane przed rokiem 2021 istnieją nadal jednakże na poziomie zamówień publicznych ogłaszanych w progach Unii Europejskiej. Zmiana trybów udzielania zamówienia jest ogromnym utrudnieniem zarówno dla zamawiających jaki i dla wykonawców. Nie tylko wprowadzenie całkowitej elektronizacji jest zmianą, należy zwracać uwagę na wszystkie zapisy w nowej ustawie przed ogłoszeniem postępowania.

Aktualne Progi

Nowa Ustawa przewiduje również nowe progi udzielania zamówień. Obowiązek prowadzenia postępowania przez zamawiającego publicznego występuje już od kwoty 130 tysięcy złotych, jest to kwota netto, wcześniej próg ten był podawany w walucie euro. Pozostałe progi uzależnione są od rodzaju instytucji a także charakteru udzielanego zamówienia. Progi unijne określają poszczególne dyrektywy Parlamentu Europejskiego.